Mitä sielunhoitoterapia on?

Sielunhoitoterapia on laadukasta kristillistä terapiatyötä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Tämä tapahtuu ihmisen yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Toiminta on asiakaslähtöistä, hänen tarpeistaan käsin yhdessä tehtyjen tavoitteiden mukaista. Sielunhoitoterapia perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja asiakkaan kunnioittamiseen. Sielunhoitoterapia on prosessiluonteista ja siihen yhdistyy psykologinen ja Lue lisää…

Kirjoituksia ja lehtijuttuja

Elämänkaarityöskentely Muistoa kunnioittaenMuistoa kunnioittaen, muistotilaisuuksista tuttu ilmaus, on puhutteleva, kun sijoitamme sen oman elämämme vaiheiden tunnistamisen yhteyteen. Olemme liian usein tottuneet jättämään menneisyydessämme tapahtuneet muistot vähätellen omaan arvoonsa. Tästä sanonnasta havaitsemme, että sana arvo on otettu kielessämme myös mitätöivään käyttöön. Muistoilla, sekä voimiamme kuluttavilla että voimaannuttavilla, on merkitystä identiteettimme kannalta. Lue lisää…

Linkkejä ja ohjelmia

Mielenhuoltoa, Radio Dei Mielenhuoltoa -ohjelmassa vierellesi istahtaa viikoittain kaksi terapeuttia. He avaavat mielen kipuja, kuten häpeää, vihaa, parisuhteen vaikeuksia, ahdistusta, pakkoajatuksia, narsismia ja kehnoa uskovaisuutta. Studiossa on keskustelemassa koulutettuja kristittyjä psykoterapeutteja ja sielunhoitoterapeutteja. Rinnallakulkija, Radio Dei Rinnallakulkija -ohjelmassa asiantuntijat keskustelevat haavoittavista teemoista, kuten traumoista ja häpeästä. Tarjolla tietoa ja apua Lue lisää…