• Sielunhoitoterapiakoulutusta vuodesta 2000 lähtien
 • Suomen ACC ry:n akkreditoima koulutus
 • Kaksivuotinen monimuotokoulutus, jossa yhdistyy psykologinen ja hengellinen ymmärrys
 • Koulutus antaa valmiudet sielunhoitoterapeuttiseen työskentelyyn sekä yksilöiden että pienryhmien kanssa.

Koulutus on tarkoitettu

 • sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä seurakuntatyön ammattilaisille
 • tai muun vastaavan koulutuksen ja kokemuksen omaaville

Koulutuksen rakenne

 • lähiopiskelua 13 viikonloppua
 • viiden päivän lähijakso: oman elämänkaaren työstäminen pienryhmässä
 • pienryhmäohjauksen harjoittelu seurakunnassa
 • työnohjattua sielunhoitoterapiaharjoittelua lähijaksojen välillä 150 asiakastuntia
 • 19 työnohjaustapaamista
 • osallistuminen Suomen ACC ry:n koulutustapahtumaan
 • etätehtäviä kuhunkin koulutusteemaan liittyen
 • päättötyö
 • oma terapia 40 tuntia koulutuksen aikana
 • opintojen laajuus 65 op

raamattu

Koulutus sisältää seuraavia teemoja:

 • teologiset perusteet
 •  kristillinen ihmiskäsitys
 •  kehityspsykologiset perusteet
 •  kiintymyssuhteet
 •  erilaiset terapiasuuntaukset
 •  terapeuttisen työn prosessi
 •  kriisit ja trauma
 •  mielenterveyshäiriöt
 •  masennus
 •  erilaiset sielunhoitomallit
 •  elämänkaari- ja sukupuutyöskentely
 •  tunteet
 •  itsetunto
 •  identiteetti
 •  seksuaalisuus
 •  riippuvuuskäyttäytyminen
 •  perhe- ja parisuhdekysymykset
 •  työssä jaksaminen ja  myötätuntouupumus
 •  suru ja lohdutus
 •  ihmisarvo ja myötätunto
 •  syyllisyys ja anteeksianto
 •  hengellinen ohjaus
 • Sovintoon elämän kanssa -sielunhoitoterapiamalli

Opetussisältö

Koulutus sisältää eri asiantuntijoiden luentoja, Sovintoon elämän kanssa (SEK) -sielunhoitoterapiamallin opetusta ja työtaitojen harjoittelua. SEK-sielunhoitoterapiamallia on kehitetty yhdessä psykoterapeutti Saara Kinnusen kanssa. Malli antaa valmiuksia prosessinomaiseen asiakastyöskentelyyn.


Arvotaustaa

 • Koulutus pohjautuu uskon, elämän ja etiikan kysymyksissä Raamatun auktoriteettiin ja apostoliseen uskontunnustukseen.
 • Perustana on kristillinen ihmiskäsitys. Ihminen on kokonaisuus: sielu, henki ja ruumis.
 • Jumalasuhde antaa elämälle perustan, joka kestää koettelemuksissakin.
 • Sielunhoitoterapiassa tarvitaan myös psykologista tietoa ja ymmärrystä.

Koulutus on sitoutunut Suomen ACC ry:n eettisiin ohjeisiin: www.accfinland.org. https://www.accfinland.org/wp-content/uploads/2023/03/Suomen-ACCn-eettinen-ohjeistus-2023-versio-1.4-280223.pdf