Sovintoon elämän kanssa -terapeuttisen sielunhoidon koulutus on Suomen ACC:n akkreditoima koulutus, josta valmistuneet henkilöt voivat hakea sielunhoitoterapiatason akkreditointia. Suomen ACC on luonut kansainvälistä sielunhoitoterapian (pastoral counselling) tasoa vastaavat kriteerit, jotka täyttävä henkilö voi akkreditoitua. Kun henkilö on Suomen ACC:n akkreditoima, on hänellä mahdollisuus hakea Suomen ACC:n varsinaista jäsenyyttä ja oikeus käyttää Suomen ACC:n akkreditointinimikettä.

Suomen sielunhoidollinen kenttä on moninainen ja erilaisia nimikkeitä koulutuksineen esiintyy paljon. Tästä syystä Suomen ACC pyrkii kehittämään ja nostamaan toimintansa piirissä olevan sielunhoidon ja terapian laatua yhteisesti laadittujen kriteerien sekä akkreditoinnin avulla.

Lisää tietoa ja tarkemmat ohjeet akkreditointia varten löydät Suomen ACC:n nettisivuilta.