Ajankohtaista

Tällä hetkellä käynnissä on terapeuttisen sielunhoidon koulutus SEK11, joka alkoi maaliskuussa 2022 Kalajoen Kristillisellä Opistolla ja päättyy maaliskuussa 2024. Seuraava koulutus SEK12 alkaa elokuussa 2024 ja siihen liittyvästä hausta ilmoitetaan myöhemmin tänä vuonna. Sovintoon elämän kanssa -terapeuttisen sielunhoidon koulutus pohjautuu sosiaalipsykologi, psykoterapeutti Saara Kinnusen kanssa kehitettyyn malliin ja se on Suomen ACC:n akkreditoima koulutus. Sielunhoitoterapeuttikoulutusta jo vuodesta 2000 lähtien!

Yhdistyksen tarkoitus
  • Järjestää kristilliseltä arvopohjalta sielunhoitoterapiakoulutusta.
  • Järjestää kursseja ja täydennyskoulutusta.
  • Tehdä ja kehittää yhteistyötä psykoterapiaa, kristillistä terapiaa tai sielunhoitotyötä tukevien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.
  • Toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta ja tavoitteita tukevaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Sielunhoitoterapeutiksi?

Kaipaatko muutosta elämääsi ja syvällisempää kohtaamista toisten ihmisten kanssa? Haluatko tehdä merkityksellistä työtä ja palvella lähimmäisiä kristillisestä arvopohjasta käsin? Onko kutsumuksenasi auttaa ja kulkea ihmisten rinnalla eri elämän tilanteissa? Haluaisitko kohdata lähimmäisesi kokonaisvaltaisesti niin, että sekä psyykkisille että hengellisille kysymyksille on tilaa? Sinusta voisi tulla uusi sielunhoitoterapeutti!

Arvotausta
  • Yhdistyksen toiminnan perustana on kristillinen arvopohja ja ihmiskäsitys.
  • Koulutus pohjautuu uskon, elämän ja etiikan kysymyksissä Raamatun auktoriteettiin ja apostoliseen uskontunnustukseen.
  • Ihminen on kokonaisuus: sielu, henki ja ruumis.
  • Jumalasuhde antaa elämälle perustan, joka kestää koettelemuksissakin.
  • Sielunhoitoterapiassa tarvitaan myös psykologista tietoa ja ymmärrystä.

Muutoksia

RE koulutus ry on vaihtanut nimensä Sovintoon elämän kanssa -koulutus ry:ksi.

Muuta tietoa ja materiaalia

Tutustu tarkemmin!

Mitä sielunhoitoterapia on?

Sielunhoitoterapia on laadukasta kristillistä terapiatyötä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Tämä tapahtuu ihmisen yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Toiminta on asiakaslähtöistä, hänen tarpeistaan käsin yhdessä tehtyjen tavoitteiden mukaista. Sielunhoitoterapia perustuu terapeutin Lue lisää…

Yhteistyökumppanit

KALAJOEN KRISTILLINEN OPISTO
SUOMEN ACC 
SUOMEN SIELUNHOITOTERAPEUTIT